Zuighoogte positief

Watertoevoer dient bij voorkeur vanuit een hoger gelegen watervoorziening te geschieden, doordat dit betere garanties (zwaartekracht) biedt op een goede watertoevoer. Wanneer afstand tussen laagste waterpeil en hartlijn pomp binnen bepaalde marges valt, spreekt men van een ‘positieve zuighoogte’.