Zuighoogte negatief

Watertoevoer dient bij voorkeur vanuit een hoger gelegen watervoorziening te geschieden. Doordat we in Nederland de mogelijkheid hebben om lager gelegen oppervlakte water en grondwater te kunnen gebruiken, wordt in die situaties vanuit een ‘negatieve’ hoogte het water toegevoerd. Doordat niet aan de bepaalde marges, voor een positieve zuighoogte, wordt voldaan, spreekt men hier van een ‘negatieve zuighoogte’.

Menu