WTRD

De afkorting WTRD staat voor Weerstand Tegen RookDoorgang .
Bij het veilig kunnen vluchten door een ruimte speelt de hoeveelheid rook in die ruimte een belangrijke rol. De  weerstand  tegen  rookdoorgang  is  bedoeld  om  te  garanderen  dat  de  hoeveelheid rook die in een vluchtroute kan komen beperkt is. Daarom kunnen voorschriften worden gesteld aan de beperking van de rookdoorgang van een brandwerende scheidingsconstructie (inclusief deuren, openingen, doorvoeringen en aansluitingen) van een subbrandcompartiment.