Woningwet

De Woningwet is in 1901 ingevoerd door het kabinet-Pierson met als doel om het wonen in slechte en brandgevaarlijke woningen vrijwel onmogelijk te maken en de bouw van goede en veilige woningen te bevorderen.

Zo wordt o.a. via de Woningwet het Bouwbesluit 2012 en de regeling Bouwbesluit 2012 aangestuurd. Waarbij het Bouwbesluit betrekking heeft op

  • Het bouwen van bouwwerken;
  • De staat van bestaande bouwwerken;
  • Het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk.

In deze woningwet staat tevens dat burgemeester en wethouders bestuurlijk toezicht moeten uitoefenen op de bouw en op het gebruik. Het overtreden van de in Woningwet gegeven voorschriften is dan ook een strafbaar feit. De Woningwet voorziet als zwaarste sanctie dat bij niet brandveilig gebruik de Gemeente bij acuut gevaar het gebruik van het gebouw kan staken dan wel sluiten.

Het is verboden om te bouwen of verbouwen aan een bouwwerk zonder een omgevingsvergunning ondertekend door burgemeester en wethouders. Als burgemeester en wethouders (ten onrechte) toch een bouwvergunning hebben verleend die in strijd is met het Bouwbesluit 2012, dan mag de bouw 'gewoon' zo worden uitgevoerd.

Menu