Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)

De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) is per 1 oktober 2010 in werking getreden. Met de Wabo is de vergunningverlening sneller en eenvoudiger geworden en is de dienstverlening door de overheid verbeterd vallen circa 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen onder één omgevingsvergunning.