WBDBO

De term WBDBO staat voor Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag.
Ondanks alle maatregelen om brand te voorkomen, is het altijd mogelijk dat er tóch brand uitbreekt. Het is belangrijk om de gevolgen van een brand zoveel mogelijk te beperken. Om te voorkomen dat een brand zich ongeremd kan voortplanten, dient volgens het Bouwbesluit of BBL een bouwwerk onderverdeeld te worden in één of meerdere brandcompartimenten met een bepaalde Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag (WBDBO). Dit niet te verwarren met brandwerendheid. Vanuit het Bouwbesluit wordt bij nieuwbouw 60 minuten voor brandcompartimentscheidingen vereist en vaak 30 minuten voor subbrandcompartimentscheidingen. De brand mag zich binnen de vereiste tijd, WBDBO, niet buiten een vastgesteld brandcompartiment uitbreiden.
Indien voor een gelijkwaardigheid voor grotere brandcompartimenten wordt gekozen, zoals bijvoorbeeld concept Beheersbaarheid van Brand 2007, kunnen van hieruit WBDBO-eisen gesteld worden. Deze eisen variëren van minimaal 60 tot maximaal 240 minuten. Het Bouwbesluit schrijft voor dat, als voor een gelijkwaardigheid wordt gekozen, de hier uit voortvloeiende extra eisen bindend zijn, ook al zijn deze hoger dan de eisen uit het Bouwbesluit.
Omdat WBDBO een samenstelling is van weerstand tegen branddoorslag en weerstand tegen brandoverslag kan de WBDBO verkregen worden door fysieke weerstand (brandwerendheid wanden, ramen, vloeren, plafonds) en door afstand (buitenlucht).