Watervoorziening als supertoevoer

Wanneer men hogere eisen stelt en de sprinklerinstallatie in werking wil houden, ook tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de pomp en aandrijfmotor, kan men kiezen voor een watervoorziening met twee pompen en één watervoorraad. De watervoorraad vormt de drinkwaterleiding (Lage gevarenklasse), een tank/bassin en/of open water. De keuze voor een supertoevoer kan ook gemaakt worden wanneer men kiest voor een elektrisch aangedreven pomp en een dieselmotor aangedreven pomp als ‘back-up’ wil hebben tijdens stroomuitval.