Vuurbelasting

Wanneer men spreekt over de vuurbelasting in een gebouw is dat de som van de hoeveelheid energie die vrijkomt bij een brand, als in het gebouw alle materialen tot volledige ontbranding komen. Dit wordt dan vervolgens gerelateerd aan de oppervlakte. Daarbij komt een vuurbelasting per vierkantenmeter uit. De vuurbelasting per vierkantenmeter wordt uitgedrukt in equivalent vurenhout. De reden hiervan is dat 1 kilo vurenhout bij een volledige ontbranding, in theorie 1 minuut brandt. Als we dan de hoeveelheid vurenhout equivalent bepaald hebben, weten we ook hoeveel minuten het brandt, en hoeveel minuten wbdbo een wand in theorie moet hebben.

Verder wordt er nog onderscheid gemaakt tussen variabele en permanente vuurbelasting. Variabele vuurbelasting is alles wat je tot de inventaris van een gebouw rekent. Permanente vuurbelasting zijn alle constructieonderdelen van het gebouw.

Menu