Vultijdenmodel

TNO Vultijdenmodel is een rekenprogramma waarbij berekend wordt hoeveel rook een gebouw kan bufferen voordat vluchtende mensen door de rook moeten. Een rookbuffer zorgt ervoor dat men binnen een bepaalde tijd veilig kan vluchten. Zo kan men gelijkwaardigheid aantonen in geval van te lange loopafstanden.