Voetklep

Is een klep, in open water of bassin, die op de zuigleiding geplaatst moet worden, wanneer de afstand, tussen het laagste waterpeil en de hartlijn van de pompopening, buiten de marges vallen. Dit om ervoor te zorgen dat watertoevoer gegarandeerd blijft.