Vijver

Natuurlijk aangelegd open water die door grondwater op peil wordt gehouden. De vijver is bedoeld om te gebruiken als watervoorraad voor de voeding van een sprinklerinstallatie of als blusvijver voor de brandweer. Er dienen filters aanwezig te zijn om te voorkomen dat de watertoevoer verstopt raakt.