Vertical Shaft pomp (meertrapspomp)

Pompsysteem in openwater die water over meerdere, druk verhogende, trappen (meertraps) naar boven verpompt, in een ronde behuizing op een verticale as. Dit pompsysteem wordt toegepast bij grote bedrijven die gelegen zijn aan rivieren. De pompen voeden een sprinklerinstallaties of zorgen voor watertoevoer op een geheel industrieterrein ten behoeve van bluswatervoorziening; watersproei-installaties; waterkanonnen of schuimblusinstallaties.