Veiligheidstrappenhuis

Een veiligheidstrappenhuis is een soort vluchttrappenhuis, waarvoor specifieke eisen zijn opgesteld. Bij nieuwbouw is een WBDBO tussen het brandcompartiment en het veiligheidstrappenhuis van ten minste 60 minuten vereist. Bij bestaande bouw tenminste 20 minuten. Ook mogen in een veiligheidstrappenhuis 2 rookvrije vluchtroutes bij elkaar uitkomen.