UPD (Uitgangspunten document)

Document waarin uitgangspunten worden vastgelegd van een waterblusinstallatie (sprinkler; watermist; deluge- en schuimblus). Voorheen werd dit document een Programma van Eisen of een ‘Basis document Brandbeveiliging’ (BdB) genoemd. Verschil is met name dat er nu ook een risico analyse wordt opgenomen in het document, zodat makkelijker herleid kan worden, waarom keuzes zijn gemaakt. We kennen ook een UPD-PGS15, waarin naast ontwerpgegevens van de blusinstallatie ook de toetsing aan de PGS15-richtlijn wordt beschreven, alsook alle overige beveiligingsinstallaties.

Menu