Thermische melder

Een thermische melder is een brandmelder die op een bepaalde temperatuur of een temperatuurstijging reageert. De keuze van de melder is afhankelijk van de toepassing, maar een thermische melder is langzamer dan een rookmelder.
Een thermische melder zal pas reageren indien de vlammen meer dan een derde van de hoogte van het plafond hebben bereikt. Thermische melders zijn echter wel het minst storingsgevoelig.

Thermische melders worden ingedeeld in:

  • differentiaalmelders;
  • maximaalmelders;
  • combinaties van deze twee typen.

Maximaalmelder
Een maximaalmelder is een melder die reageert wanneer de grootte van het gemeten verschijnsel een bepaalde tijd een bepaalde waarde overschrijdt.

Differentiaalmelder
Een differentiaalmelder is een melder die reageert wanneer de mate van verandering van het gemeten verschijnsel in relatie tot de tijd gedurende een zekere tijd een bepaalde waarde overschrijdt.