Sproeivlak

Raster met een aantal sprinklers, waarvan aangenomen wordt dat deze allen in werking zullen treden bij een brand. Aantal sprinklers is afhankelijk van gevarenklasse (LH/OH/HH) en varieert van 6 sprinklers (LH/OH1) tot 48 sprinklers (HH). Bij ESFR-sprinklerinstallaties gaat men uit van 12 sprinklers gelijktijdig in werking.