Sproeipatroon

Wijze (vorm) van verspreiding van waterdruppels uit een sprinkler. Bij normaalsprinklers sproeit een klein deel van het water omhoog, tegen plafond. Bij spraysprinklers sproeit al het water rechtstreeks omlaag, en bij side-wall sprinklers sproeit het water in een half sproeischerm.