Sprinklersectie

Is een deel van de sprinklerinstallatie vanaf een alarmklep met het daarachter liggende leidingnet, met sprinklers, afsluiters en appendages. Afmetingen van sprinklersecties (9.000 tot 12.000 m2) zijn afhankelijk van de gevarenklasse (EN12845). Bij ESFR-sprinklerinstallaties mogen secties maximaal 5.600 m2 groot zijn (FM-jan.2011). NFPA hanteert kleinere maximale secties van 4.831 m2 (OH) tot 3716 m2 (Extra Hazard).