Sprinklerpunt

Groep sprinklers gelegen in het gunstigste of ongunstigste sproeivlak, waarvan aangenomen wordt dat deze allen in werking zullen treden bij een brand (OH-gevarenklasse). Het sprinklerpunt wordt bepaald door de sprinklers die gezamenlijk het meeste water zullen opbrengen, in een bepaalde tijd, en zijn daarmee bepalend voor de benodigde pompopbrengst en watervoorraad.

Menu