Sprinkler – Open

Dit zijn gewone sprinklers waar het glaspatroontje of smeltelementje met afdekplaatje verwijdert zijn. Het sproeipatroon is identiek aan normale gesloten sprinklers.