Sprinkler – Hangend (Pendent)

Een sprinkler die onder de sprinklerleiding hangt met de spreidplaat naar beneden, noemen we een hangende (pendent) sprinkler. Hangende sprinklers worden bijvoorbeeld gemonteerd in verlaagde plafonds. Nadeel is dat vervuiling in de sprinklerleiding zich kan ophopen bij de lager hangende sprinkler. Dit wordt in de praktijk opgelost door vanaf de sprinklerleiding, eerst omhoog te gaan met een stukje stijgleiding om vervolgens via een zwaaiarm(leiding) weer omlaag te gaan tot het plafond. Ook met toepassing van flexibele slangen worden deze eerst omhoog geleid.