Sprinkler – Detectie

Sprinkler in een met water of lucht gevulde leiding, die alleen opent bij brand, waarna de dunne detectieleiding leeg stroomt. De drukval zorgt voor het starten van de sprinklerpomp, waarna water stroomt naar het achterliggende leidingnet, met open sprinklers, die allen gelijktijdig gaan sproeien.