Spiegelsymmetrie

Spiegelsymmetrie is het soort van symmetrie met betrekking tot spiegeling. Het doel van het spiegelsymmetriebeginsel is dat de veiligheidsmaatregelen gelijk verdeeld worden over de eigenaren van aangrenzende percelen. Deze werkwijze voorkomt dat de gebruiker die het eerste een bouwvergunning krijgt alle vrijheid heeft en dat de tweede aanvrager de benodigde veilige afstand (op zijn eigen terrein) moet realiseren. Hierdoor zou hij een deel van zijn erf niet kunnen gebruiken of hij dient zijn gevel brandwerend uit te voeren. Terwijl de eerste aanvrager geen voorzieningen zou hebben hoeven te treffen.

Voor het geval op het belendende perceel geen bouwbestemming rust en dit perceel ook niet is bestemd voor een speeltuin, kampeerterrein of opslag van brandgevaarlijke stoffen of de opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, kan de spiegeling plaatsvinden als ware het perceel gelegen aan openbaar groen.