Soldeerverbinding

Hitte gevoelig element, van een sprinkler, die het plaatje in de sprinkleropening op zijn plaats houdt. Na het bezwijken, van de soldeerverbinding, valt het plaatje weg en kan water uitstromen uit de sprinkler. Tegenwoordig wordt minder gebruikt gemaakt van smeltbeveiliging. Diverse fabrikanten gebruiken bij ESFR sprinklers nog smeltbeveiligingen.