RTI – waarde (Response Time Index)

Tijd die het duurt voordat de glaspatroon van een sprinkler stuk springt (of de smeltverbinding van soldeerverbinding bezwijkt), na het bereiken van de aanspreektemperatuur. RTI-waarde van een sprinkler wordt bepaald door een standaard test, bij een luchttemperatuur van 135oC en een luchtsnelheid van 2,5 m/s.