Rookmelder

Rookmelders gevoelig voor in de lucht zwevende verbrandings- en/of pyrolytische producten (aërosols) ofwel rook worden ingedeeld in:

  • ionisatiemelders;
  • optische rookmelders.

Aan de buitenkant is vaak niet te herkennen wat nu een ionisatie- of een optische melder is. Volgens de regeling ionisatiemelders moet aan de onderzijde een kenmerk worden aangebracht.
In de praktijk worden bijna alleen nog maar optische rookmelders toegepast.

Ionisatiemelder
Een ionisatierookmelder werkt op het principe van ionisatie van rookmoleculen.
De concentratie van geïoniseerde moleculen zal bij brand (door rookvorming en onvolledige verbranding) toenemen. De toename wordt door dit type melder gedetecteerd en vervolgens gaat het alarm.

Optische rookmelder
Een optische rookmelder is een melder die reageert op in de lucht zwevende verbrandingsproducten die verduistering van een lichtbron of verstrooiing van een lichtstraal veroorzaken. Zodra de verduistering door dit type melder wordt opgemerkt gaat het alarm.