Rookcompartiment

Een rookcompartiment (ook wel subbrandcompartiment genoemd) is een compartiment dat verdere verspreiding van rook tegenhoudt. Het doel van de compartimenten is het creëren van veilige vluchtroutes.
In het Bouwbesluit wordt geëist dat een brandcompartiment moet worden opgedeeld in een of meerdere rookcompartimenten. Omdat rook zich sneller verspreidt dan brand, is het raadzaam gebruik te maken van meer rookcompartimenten. Door het gebruik van zelfsluitende deuren kunnen eenvoudig meer rookcompartimenten worden gerealiseerd. Een rookcompartiment hoeft niet alle eigenschappen van een brandcompartiment te hebben, als er maar voldoende afscherming is tegen de rook.

Menu