Rook

Rook is het zichtbare van de in de lucht zwevende verbrandingsproducten. Witte rook bestaat vooral uit waterdamp, zwarte rook vooral uit roet (materie). Wanneer er brand is waarbij chemische stoffen zijn betrokken, verwacht je dat de rook gevaarlijker is dan bij een gewone brand. Echter bij elke brand ontstaan giftige stoffen. Die giftige stoffen zitten in iedere rookwolk en zijn dus ongezond om in te ademen. Het advies is dan ook om inademing van rook zoveel mogelijk te beperken.