Rook- en Warmte Afvoerinstallatie (RWA-installatie)

Een Rook- en Warmte Afvoerinstallatie (RWA-installatie), ook wel brandventilatie genoemd, heeft als doel om in geval van een brand de brandruimte op natuurlijke of mechanische wijze te ventileren. Een RWA-installatie beperkt de schadelijke effecten en de belemmeringen die rookgassen veroorzaken. Afvoer van deze, vaak uiterst schadelijke gassen, resulteert in:

  • een verbetering van het zicht;
  • vermindering van de kans op vergiftiging;
  • een verlaging van de temperatuur;
  • eliminatie van de kans op flashover doordat de brand brandstofbeheerst wordt;
  • meer tijd om te ontvluchten;
  • vergemakkelijking van de inzet van de brandweer.