Programma van Eisen (PvE)

Het Programma van Eisen (PvE) is een uitgangspuntendocument waarin wordt vastgelegd waar een brandbeveiligingsinstallatie aan moet voldoen.
Voor onder andere het certificeren is het noodzakelijk een PvE op te stellen alvorens een installatie wordt ontworpen. Het is niet toegestaan dat een inspectieinstelling een PvE opstelt.