Pompcapaciteit (debiet/opbrengst)

De hoeveelheid water die het pompsysteem minimaal moet kunnen leveren bij het maximaal aantal vastgestelde sprinklers. Er wordt vanuit gegaan dat al deze sprinklers gelijktijdig in werking zullen zijn. Bij het bepalen van de pompcapaciteit dient men rekening te houden met drukverlies in het totale leidingnet vanaf de pomp. Het maximaal aantal vastgestelde sprinklers, waarmee gerekend dient te worden, is afhankelijk van gevarenklasse (OH; HH; ESFR).

Menu