Persluchtvoorziening

Luchtcompressor die automatisch de lucht, in het leidingnet, van een droge of “Pre-action” sprinklerinstallatie, op druk houdt, tussen 1,5 en 2,5 bar. Het op (lucht)druk houden van het leidingnet is belangrijk om het onnodig ‘doorslaan” van de droge alarmklep te voorkomen.