Perceel

Een perceel is een bij het Kadaster geregistreerd stuk grond, al dan niet begrensd door een omheining of een natuurlijke afscheiding (bijvoorbeeld een heg of sloot), inclusief alle bebouwing. Een perceel heeft een uniek kenmerk, bestaande uit kadastrale gemeente, sectie en een perceelsnummer. Dit kenmerk noemt men kadastrale aanduiding.