Ontbrandingstemperatuur

Met de ontbrandingstemperatuur wordt bedoeld de minimale temperatuur welke nodig is om een specifieke stof te laten ontbranden. Om een voorbeeld te geven, een stof noemen we in principe lichtontbrandbaar als de ontbrandingstemperatuur erg dicht bij de kamertemperatuur zit. Als de ontbrandingstemperatuur zelfs op of onder kamertemperatuur ligt, zal die stof erg gevaarlijk zijn in de praktijk: de stof kan dan immers zo maar ontbranden.

Van elke stof is de ontbrandingstemperatuur na te zoeken. Hiermee kan bepaald worden of de stof gevaar kan opleveren. Als er stoffen in een gebouw zitten met een lage ontbrandingstemperatuur, is het ook voor de brandweer belangrijk om dit te weten.