Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning waaronder de verschillende aspecten bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu vallen. Deze vergunning is ingevoerd op 1 oktober 2010 ter vervanging van onder andere de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning. De omgevingsvergunning kun je aanvragen bij jouw gemeente.