MEB register

Het MEB register is een initiatief dat de kwaliteit wil verbeteren van de passieve bouwkundige brandpreventie, door een register te hanteren van deskundige monteurs van brandwerende producten.
Als de monteurs voldoen aan alle criteria, zijn ze officieel monteur en herkenbaar als MEB geregistreerd. Zij mogen de titel ‘MEB’ achter hun naam voeren. De criteria worden regelmatig gemonitord en aangepast in overleg met relevante belanghebbenden zoals producenten, opleidingsinstituten, brandweer, verzekeraars en gebouweigenaren.
MEB register zal voor de leden bijscholing, begeleiding faciliteren. De opleidingen die door MEB zijn goedgekeurd, zijn voorzien van de nodige theoretische en praktische kennis op het gebied van brandwerendheid.

De leden zijn in staat om vanuit hun specialisme(n) aan opdrachtgevers goede kwaliteit te leveren waardoor producten ook op een goede manier geïnstalleerd worden.

De deelnamebewijzen zijn alleen geldig als de persoon ook vermeld is in het register.

Brandpreventie Academy steunt het MEB register 100% omdat het ook de doelstelling van Brandpreventie Academy is om de kwaliteit in de branche te verhogen. Wij willen onze opleiding Brandwerende montagedeskundige zodanig opzetten dat deze zich conformeert aan de uitgangspunten zoals het MEB register ze hanteert.