LIST detectie

LIST Sensorkabel is een thermisch detectiesysteem dat gebruik maakt van een sensorkabel. Het systeem kent zowel alarmeringsmogelijkheden bij de overschrijding van een maximale temperatuur als een differentiaaltemperatuur (een bepaalde bovenmatige temperatuurstijging binnen een bepaalde tijd). Tevens is er een "vorstbeveiliging" beschikbaar, wanneer een ondergrenswaarde bereikt wordt. In de praktijk zal het systeem in 99% van de gevallen alarmeren op een differentiaalwaarde zodat een snelle detectie gegarandeerd wordt.
In de sensorkabel zitten op vaste afstanden thermische geadresseerde sensors die constant de temperatuur meten. De centrale apparatuur, de SCU-800 of de LIST Controller roept de sensors op gezette tijden af (meestal iedere 10 seconden) en vergelijkt de nieuwe meetwaarden met de meetwaarden van de voorgaande scan. Bij een temperatuurverandering van één of meerdere sensors zal het systeem bepalen of daardoor een alarmwaarde overschreden wordt. Indien dat het geval is, zal het potentiaalvrije alarmrelais omschakelen. Deze alarmuitgang kan op iedere willekeurige brandmeldinstallatie ingekoppeld worden.
De LIST Sensorkabel is opgebouwd uit een flatcable met temperatuursensors welke ommanteld is met warmtegeleidend vulmateriaal en een zelfdovend, halogeenvrije mantel. De kabel ziet er daardoor uit als een YmvK-kabel waardoor deze zeer robuust is en deze niet uitnodigt tot vandalisme. Door de volledig hermetisch afgesloten uitvoering van de LIST sensorkabel is het systeem zeer geschikt voor toepassing in vochtige en/of stoffige ruimtes, ruimtes die slecht (of helemaal niet) bereikt kunnen worden voor onderhoud en ruimtes waar de detectie beschadigd zou kunnen worden.
Het LIST Sensorkabelsysteem wordt veel toegepast in parkeergarages, tunnels, vuilverwerkingsinstallaties, historische gebouwen, koelcellen, voedselverwerkende industrie etc.