Leiding – Verdeelleiding

Bij een sprinklerinstallatie vertakt het leidingnet op enig moment. Vanaf de hoofdverdeelleiding naar de verdeelleiding die op zijn beurt weer de sprinklerleidingen voedt. In de praktijk komt het regelmatig voor dat verdeelleidingen dezelfde diameter hebben als de hoofd-verdeelleidingen. Dit heeft te maken met het optimaal ontwerpen met behulp van computer reken- en tekenprogramma’s en kostenaspecten.

Menu