Leiding – Stijgleiding

Opgaand (verticaal) leidingdeel, bijvoorbeeld vanaf alarmklep tot aan het dak of een stukje stijgleiding vanaf sprinklerleiding omhoog, waarop de sprinkler gemonteerd zit.

Menu