K-factor

Inwendige diameter (opening) van een sprinkler. De diameter is afhankelijk van de toepassing en de gevarenklasse die beveiligd moet worden. De meest gebruikte K-factoren zijn 80 (15 mm) en 115 (20 mm). Deze worden standaard toegepast in installaties met een OH of HH-gevarenklasse.