Jurisprudentie

Jurisprudentie (Latijn: Iuris Prudentia, door de bezigheden van prudentes; adviseurs, experts)  is het geheel van uitspraken die rechters ooit gedaan hebben. Deze uitspraken worden allemaal opgeslagen in databanken.

De jurisprudentie vormt een richtlijn voor de rechtspraak in latere, soortgelijke gevallen. Bij een beslissing raadplegen rechters niet alleen de nationale en internationale wetten en regels, maar ze bekijken ook de beslissingen van collega's in soortgelijke gevallen. De rechters hoeven daarbij niet per se dezelfde beslissing te nemen. Soms wijkt een rechter af van de uitspraken van zijn voorgangers, omdat de situatie anders is.