IFE

De internationale IFE (The Institution of Fire Engineers) is opgericht in 1918 als non-profit instelling als professioneel orgaan voor “Fire Safety Engineering”. De IFE heeft heeft afdelingen in 40 landen met totaal meer dan 12.000 leden.
IFE Nederland, een initiatief van Hanzehogeschool Groningen, is op 27 januari 2010 als vereniging naar Nederlands recht opgericht. Bij de oprichting zijn statuten en een huishoudelijk reglement opgesteld. De vereniging conformeert zich daarbij aan de ‘Constitution and Rules’ van de IFE.