Hydraulische berekening

Met behulp van de Hazen-Williams reken- methodiek kan men de hydraulische drukverliezen inleidingnetten berekenen. Hiermee kan men controleren of leidingdiameters juist gekozen zijn of aangepast moeten worden. Tevens kan men naar aanleiding van de berekende drukverliezen de juiste pompcapaciteit bepalen. Leidingdiameters variëren afhankelijk van gevarenklasse en drukverliezen. Dunnere leidingen hebben meer invloed op drukverlies (weerstand) dan dikkere leidingen.

Voor watermist wordt de rekenmethode Darcy-Weisbach toegepast voor het berekenen van hydraulische drukken. Dit wijkt iets af van de methode volgens Hazen-Williams die in de sprinklerwereld gebruikt wordt. In basis is de formule gelijk (Q= K√p).