Hoofd(toevoer)leiding

Dikke (grond)leiding vanaf de pompkamer tot de alarmklep(pen). De diameter van de leiding tot en met de ‘verdeler leiding’ is meestal gelijk en hangt af van de omvang en gevarenklasse van de sprinklerinstallatie. De diameter varieert tussen DN80 en DN300. Ondergrondse leidingdelen worden vaak gecementeerd nodulair gietijzer uitgevoerd. Een “verdeler” is een gelast leidingdeel waarop alle alarmkleppen naast elkaar geplaatst worden.