Hoofddraagconstructie

De hoofddraagconstructie is de constructie welke voorkomt dat voortschrijdende instorting plaatsvindt.
In het Bouwbesluit (artikel 2.9) staat de eis dat een hoofddraagconstructie gedurende een bepaalde duur, niet mag bezwijken bij de volgens NEN 6702 bepaalde belastingscombinaties die kunnen optreden bij brand.