HH (High Hazard)

Gevarenklasse met bijhorende wateropbrengst voor gebruiksfuncties, waarbij inrichting en/of opslag een hoge vuurbelasting hebben en snel een intense brand kunnen veroorzaken. We kennen 4 gradaties, waarbij 4 de zwaarste categorie is (grootse branduitbreidingsgevaar). Bij de HH-gevarenklasse wordt ook nog onderscheid gemaakt in productie processen (HHP: groep 1 t/m 4) en opslag (HHS: categorie goederen I t/m IV). Er is een verschil in benodigde wateropbrengst en minimaal benodigd sproeivlak tussen Europese (EN12845 / VdS-CEA4001) en Amerikaanse regelgeving (NFPA).