Gelijkwaardigheid

Met het begrip 'gelijkwaardigheid' in relatie tot brandpreventie krijg je te maken als men bouwkundig niet wil of kan voldoen aan de prestatie-eisen uit het bouwbesluit of als het gebouw bijvoorbeeld niet past binnen het Bouwbesluit of BBL. Een voorbeeld hiervan is een gebouw van boven de 50 meter.
In deze gevallen dient men aan te tonen dat een bouwwerk voldoet aan ten minste dezelfde mate van veiligheid,  bruikbaarheid, energiezuinigheid, bescherming van de gezondheid en van het milieu. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van installaties, of door wetenschappelijke onderbouwingen door middel van fire safety engineering.