Gedeeltelijke bewaking

Gedeeltelijke bewaking is een term die wordt gebruikt in de context van een brandmeldinstallatie. Bij gedeeltelijke bewaking wordt slechts een gedeelte van een bouwwerk door brandmelders bewaakt. Hierbij gaat het om verkeersruimten en ruimten met een verhoogt brandrisico. Voorbeelden van ruimten met een verhoogd brandrisico zijn:

  • Keukens
  • Recreatieruimten, dagverblijven, kantines
  • Technische ruimten
  • Opslag en archiefruimten groter dan 2 m2
  • Stallingsruimten
  • Werkplaatsen en hobbyruimten