Gebruiksfunctie

Gebruiksfunctie: de gedeelten van één of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen. In het Bouwbesluit kennen we de volgende gebruiksfuncties:

 • Woonfunctie
 • Bijeenkomstfunctie
 • Celfunctie
 • Gezondheidszorgfunctie
 • Industriefunctie
 • Kantoorfunctie
 • Logiesfunctie
 • Onderwijsfunctie
 • Sportfunctie
 • Winkelfunctie
 • Overige gebruiksfunctie
 • "Bouwwerk geen gebouw zijnde"
Menu