Gasblusinstallatie

Een gasblusinstallatie wordt gebruikt in ruimtes die niet met water kunnen worden geblust, zoals een serverruimte, datacentrum, archief, keuken of hoogspanningscabine. De glasblusinstallatie zorgt ervoor dat bij brand een gasmengsel in de ruimte wordt geblazen, dat zich mengt met de aanwezige lucht. De gebruikte gassen vormen een bijzonder effectief blusmiddel. Dit blusmiddel in zeer geschikt voor het blussen bij elektrische en elektronische apparatuur, maar vormt geen risico voor de mensen die zich eventueel in de ruimtes bevinden. Bovendien zijn de gassen onschadelijk voor het milieu. De gasblusinstallatie brengt het zuurstofniveau in de ruimte omlaag tot 15% of minder. Dat is voor mensen voldoende zuurstof om te overleven, maar te weinig om brand een kans te geven.